Jemanje krvi v zobozdravniški ordinaciji?

Ne gre se za krvodajalsko akcijo!

Zobozdravstvo ni mehanikarstvo, treba je upoštevati biološke temelje, ki so osnova za naše odločitve. Za vsako storitvijo, ki vam jo ponudimo, stoji bolj ali manj obširen razmislek o tem, kako bo stvar, ki jo bomo “vtaknili” v usta pacienta, vplivala na njegovo celotno ustno zdravje.

Zaradi nenehnega razvoja medicine in z njo povezane tehnologije se vsak dan pojavljajo nove možnosti zdravljenja različnih težav pacientov, ki pa so, na srečo, tudi vedno bolj biološko usmerjene. To v praksi pomeni, da lahko, na primer, pacientovo lastno tkivo uporabimo na nekem drugem mestu.

Take možnosti imamo na več področjih zobozdravstva. Tokrat bi se osredotočili na t.i. pametne derivate krvi oz. PRF (=platelet rich fibrin oz. s trombociti bogat fibrin), ki jih s pridom izkoriščamo pri praktično vsakem kirurškem postopku, od puljenja zoba do kompliciranih implantacij.

PRF dobimo s centrifugiranjem venske krvi, ki smo jo pred tem odvzeli pacientu. Pri tem postopku se v vakueti ločijo eritrociti od plazme. Plazmo potem odstranimo in pripravimo preparat, ki ga bomo kasneje uporabili na operiranem mestu. V tem preparatu se nahajajo

Trombociti in levkociti, ki so bogati z rastnimi faktorji
Fibrin, ki v aktivni obliki služi kot začasno biološko ogrodje ter počasi izloča rastne faktorje iz levko- in trombocitov.

V praksi to pomeni hitrejše in boljše celjenje ran. Kot omenjeno ga uporabljamo pri odstranjevanju zob, na primer modrostnih, saj pospeši celjenje ter delno prepreči kolaps tkiva za zadnjim preostalim zobom (ter le-tega na dolgi rok zaščiti).

Pri odstranjevanju zob, kjer načrtujemo vstavitev zobnih vsadkov, nam prav tako koristi tako med odstranitvijo kot pri kasnejši implantaciji. PRF lahko s pridom izkoristimo na več mestih med samo operacijo, na primer en del kot membrano in preostanek kot vezivo za umetno kost.

Kako je pri nas videti celoten postopek z vidika pacienta? Najprej vam pretipamo notranjo stran komolcev, da ugotovimo, kje in kakšne so žile. Lahko si pomagamo s posebno lučko, ki jih ob presvetlitvi pokaže kot temnejše od okolice. Nato razkužimo površino odvzema, vstavimo “metuljčka” ter odvzamemo toliko krvi, kot je potrebujemo. Vakuete damo takoj v centrifugo in počakamo, da opravi svoj program.